Мораториум върху добива на злато от чужди фирми и добив на дървесина за износ! - Платформа за предложения

4 Коментара

 • Руслан Кенаров каза:

  Благодаря за мнението Ви, г-н Йорданов. В най-скоро време ще публикуваме нашите основни приоритети в програмата си. Поставените от Вас въпроси са залегнали в нея и те са насочени в същата посока, за която говорите. Нашата партия ще защитава националния интерес в горския сектор, като също така сме предвидили и по-конкретни мерки за възстановяване на българските гори. В момента общинските и особено частните гори не се охраняват достатъчно, което е във вреда на гражданите. В момента държавата не е в състояние да се пребори с вандалите, които секат на ред и държавни, и най-вече общински и частни гори. В закона за горите в момента е предвидено частните стопани на гори да ги продават на държавата при неизгодни условия, поради невъзможността да ги опазват и поддържат. Поддържането на горите в добро състояние е изключително важно за възпроизвеждане на горските видове. За тази цел трябва да се следи и строго прилага науката за развитието на горите, но това може и трябва да се извършва от горските специалисти, които работят в този изключително важен за икономиката ни и опазване на природата сектор. Предлаганите от вас мерки и тези залегнали в програмата ни определено ще помогнат за спиране на законния и незаконен износ, а от там и върху масовата сеч.

 • Кирил Ангелов каза:

  -160% обезпечение т.е Лева е изкуствено подтиснат спрямо € от валутния борд
  -защо минаваме към €, а не сме ( 1= 1.96), а съответно (1= 1.22)по груби сметки
  -бг зл резерв се съхранява в англия(държава извън Ес) ирония ние сме прекалено криминални, не можем да си го опазим
  -в отрицателни лихви само то реализирало доход, след като всички др дейности не

 • Костадин Георгиев каза:

  Програма на държавно ниво за залесяване. Мораториум за изсичане на всички гори за 20 години!

Коментирай