Тодор Ангелов, член на НС на „Българско лято“ и водещ експерт в сферата на енергетиката коментира гласуваното от КЕВР поскъпване на тока

 

„Цените на тока ще продължат да растат, докато не бъде изпълнена програмата на Гражданска платформа „Българско лято” за енергетика. В момента този отрасъл изостава от събитията и се управлява без никаква дългосрочна визия. Скача цената на газа и автоматично рефлектира върху цената на електроенергията. Националната електрическа компания  (НЕК) и Българският енергиен холдинг (БЕХ) трупат дългове и няма визия, как да спре тази спирала. Електроенергийният системен оператор (ЕСО) има критична нужда от балансиране на системата. Вместо това нещата се замазват с увеличаване на такси и ред други гимнастики, за да се тушират разходите.“, категоричен е експертът.

 

 

А истината е простичка:

-Без газификация на ТЕЦ, няма да има балансиране на системата;

-Без развитие на соларни системи в урбанизираните територии, ще продължи да се задълбочава липсата на баланс;

-Без приоритетна развитие на безопасна ядрена енергетика, няма да има базови мощности и евтин ток;

-Без централизация на мрежи ниско и средно напрежение, НЕК и БЕХ няма да си намерят мястото на пазара и дълговете ще растат;

„Ако продължаваме както досега, до 2025 година цената на тока ще се увеличи с над 200% спрямо  сегашните нива. След тази дата скокът може да е 100% само в рамките на година, защото влиза в сила затваряне на всички ТЕЦ на въглища.“ – прогнозира Ангелов.

Отделно, методиките с които работи Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) също притежават сериозни недостатъци:

  • Не са публикувани заявленията с изходни данни и липсва икономическа обосновка на преценките, които КЕВР е направила по целесъобразност. Непрозрачно разпределяне на излишъка в бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система”. Позоваване на дългосрочен механизъм за компенсиране на разходи на НЕК, без такъв изобщо да е изготвен. Липса на визия за компенсиране на натрупаните дефицити в системата.
  • Липса на ясни аргументи за начина на определяне на дружествата. За тях са правени симулации за определяне на прогнозна пазарна цена, за чиито размер също няма икономическа обосновка.
  • Изчисляването на прогнозната пазарна цена на електрическата енергия се базира на сделки от страни в ЕС, които са несъвместими с нивото на развитие на българския пазар. Така цените в България се приближават до най-високите нива в Европа, а в същото време например Италия и Гърция се отдалечават от цените в Централна Европа. Прогнозната пазарна цена е изключително важна в прилагания модел на пазара, тъй като това е референтна стойност на всички цени в сектора.
  • Подобно на 2020 г., продължава прогнозиране на нереалистично ниски нива на квоти за СО2 емисии. Това ще доведе отново до необходимост от рязко повишаване на цените през идната година.
  • Липсва методика за показателите за качество на електрическата енергия.
  • Необосновано е повишаването на цените за пренос и достъп до ЕСО и няма обосновка кое налага това.

Към момента нито една друга партия няма в програмата си ясна и конкретна визия по следните точки, касаещи електроенергията ни:

  • да се намалят цените;
  • да реши проблемът с липсата на баланс в системата;
  • да реши проблемът с хроничната задлъжнялост на НЕК и БЕХ.
СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ