Основен приоритет: Развитие на Ядрената Енергетика  Най-изгодно за Българската икономика е да разчита на базови ядрени мощности и балансиране чрез газови централи. Зелената енергия е скъпа, липсва ѝ мобилност и трябва да бъде насърчавана за битово и локално задоволяване на нуждите. Приоритет е възстановяване на малките блокове на Козлодуй, изграждане на 7-ми и заготовка за 8-ми блок и изграждане на Белене. 

Изграждане и развитие на вятърен парк на акваторията на Република България. Това ще повиши драстично процента на зелена енергия в микса. Офшорният вятърен парк е по-ефективен и по щадящ природата от земно базирания. Като производствен цикъл максимално се доближава до базова мощност;

Използване на Зелената сделка за компенсиране на работещите във въгледобива и производството на електрическа енергия от въглища и смяна на горивния цикъл на централите от въглища на газ;

Централизиране на мрежите ниско и средно напрежение и понижаването на цените на електроенергията с над 30%. Това ще допринесе също така за спиране на изтичането на капитал извън България;

Отваряне на газовите връзки на база националния интерес на страната, а не на база на възприетия курс на външнополитически обвързаности;

Ограничаване на производството на зелена енергия и най-вече на фотоволтаични панели, да се извършва само върху съществуващи сгради и урбанизирана територия;

Премахване на конфликта на интереси и монопола на локалните ЕРП, като те бъдат юридически задължени да направят избор на кой пазар да работят – регулирания или свободния;

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ