1. Изработване на цялостна стратегия за развитие на туризма с хоризонт от 10 години;
  2. Промотиране и подобряване на имиджа на България, чрез активна маркетингова кампания на страната, като целогодишна туристическа дестинация с акцент върху различните видове туризъм: морски, планински, СПА & Уелнес, винен, културно-исторически, конгресен и други;
  3. Подготовка и създаване на квалифицирана работна ръка, повишаваща качеството на туристическата услуга. Чрез програми за практическо обучение, базирано на  привличане на международни специалисти;
  4. Законодателни промени, гарантиращи ограничаването на презастрояването в туристическите курорти с цел опазване на природата;
  5. Опазване и поддържане на културно-историческите паметници и подобряване на инфраструктурата за достъпа до тях;

Създаване на единен електронен регистър (дигитална туристическа платформа), описваща и обединяваща всички национални забележителности и маршрути, ресторанти, винарни, спа комплекси и други туристически дестинации.

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ