Външната политика на България ще се ръководи от принципа да осигури сигурност и благоприятно икономическо и социално благоденствие на Българските граждани, следвайки националния интерес и недопускане на намеса във вътрешните работи на страната ни;

Отношенията ни с  ЕС, САЩ и Русия следва да се се развиват при съблюдаване на националния ни интерес, както и на принципите на единната ни политика със страните членки на ЕС и НАТО;

България ще поддържа балансирани културни и икономически връзки, на взаимно изгодна основа;

Създаване на условия за подобряване на регионалната икономическа среда за осъществяване на инвестиционни проекти с участието на български капитали;

Изграждане на търговски представителства на България в страни, които предлагат реален потенциал за развитие на търговските и икономическите връзки с тях, осигурявайки подходящ климат за инвестиции и пазари за износ на български стоки;

Грижовно отношение към Българските общности по цял свят. От особено значение за България е състоянието и защитата на правата на българите в чужбина. Приобщаване на българските малцинства от цял свят ще е наш приоритет сред  мерките за подобряване на демографският проблем на страната;

Република Северна Македония. Ние сме особено заинтересовани Република Северна Македония да се развива като приятелска, независима, стабилна и демократична държава, с перспективи за пълноправно членство в ЕС, при твърдо отстояване признаването от страна на Скопие на общата ни  история, българските корени на македонската национална идентичност и език, и спиране на антибългарската риторика;

 

СПОДЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ