20.12.2021

Писмо до Министър-председателя и Министъра на земеделието, храните и горите, подадено от ПП “Гражданска платформа Българско лято”

ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ ДО Г-Н ИВАН ИВАНОВ МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Прочети повече